Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

- 17.05.2010 - - 23.08.2010 - - 26.10.2010 - - 09.11.2010 - - 06.04.2011 - -09.09.2011- 09.2011 02.2012 04.2012 08.2012 11.2012 

9.-10.11.2010. Dr. med. Inta Kalniņa starptautiskajā zinātniskajā konferencē „European Biomarkers Summit” Florencē, Itālijā prezentēja projekta pētījumu rezultātus par fluorescento zonžu izmantošanu dažādu patoloģiju raksturošanai.

Konferences ietvaros tika lasītas lekcijas par jaunākajām atziņām biomarkeru izvēlē, to pielietojumu un aprobāciju klīnikā, terapijas efektivitātes novērtēšanā un slimības gaitas prognozēšanā. Dalībnieki ziņoja par biomarkeru pielietošanas stratēģiju, īpašu uzmanību veltot dažādas lokalizācijas audzēju un kardiovaskulāro (sirds asinsvadu) patoloģiju gadījumiem. Interesi izraisīja jaunākie atzinumi biomarkeru izmantošanā proteīnu kvantitatīvā sastāva un kvalitatīvā satura noteikšanā, minēto izmaiņu reģistrācija patoloģiju gadījumos, šo metodoloģiju pielietojums klīnikā. Pasākuma laikā raisījās diskusijas ar kolēģiem no Upsalas Universitātes par DU darba rezultātiem ar fluorescento zondi ABM un tās izmantošanas aspektiem.