Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

- 17.05.2010 - - 23.08.2010 - - 26.10.2010 - - 09.11.2010 - - 06.04.2011 - -09.09.2011- 09.2011 02.2012 04.2012 08.2012 11.2012 

februāris 2012

 

Starpdisciplinārā zinātniskā grupa Daugavpils Universitātē ir izstrādājusi jaunu fluorescento metodi dažādu dzīvo šūnu, tai skaitā limfocītu, iekrāsošanai ar iepriekš jaunizveidotām fluorescentām krāsvielām. Iegūtās krāsvielas izteikti krāso limfocītu membrānas, ļaujot ievērojami labāk saredzēt membrānu strukturālās īpatnības. Jaunizstrādātā iekrāsošanas metode, savukārt, dod iespēju novērot izmaiņas šūnu membrānās nelabvēlīgos vides apstākļos, tas ir, paaugstināta ārējā spiediena vai temperatūras gadījumā, kad šūnu membrānas sāk izirt. Šī vienkāršotā metode ir praktiski pielietojama medicīnā ātrai šūnu stāvokļa un dzīvotspējas novērtēšanai, kas īpaši svarīgi ir slimību diagnostikā.

Informācija par izstrādāto metodi ir apkopota publikācijās, kā arī darba rezultātus plānots prezentēt VIII Starptautiskajā autoimunitātes kongresā šī gada maijā, Spānijā.

 

 

Ar jaunizveidoto krāsvielu iekrāsotas šūnas

 

Sadarbības grupa Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtā, savukārt, pēta dažādas dzelzs koncentrācijas ietekmi uz baktēriju Azotobacter chroococcum augšanu un polihidroksibutirāta (PHB) uzkrāšanos šajās baktērijās, kā arī veic izolētu PHB granulu un attīrīta polimēra, kas pētīts fermentācijas laikā, raksturojuma sagatavošanu.

Dzelzs koncentrācijas ietekmes uz baktēriju šūnu un izolētām PHB granulām noskaidrošanai tika izmantots projekta ietvaros jaunizveidots hidrofobs fluorofors P8. Pētījumi ļauj secināt, ka paaugstinātā dzelzs koncentrācija paātrina baktēriju A. chroococcum augšanu un kopējo PHB procentuālo apjomu.

Iegūtie darba rezultāti ir pielietojami tādās sfērās, kā biopolimēru ražošana, lauksaimniecība, pārtikas iesaiņošana u.c. un ir izklāstīti rakstā “Dzelzs koncentrācijas barotnē ietekme uz b-hidroksibutirāta producēšanu Azotobacter chroococcum un ietekme uz polimēra fizikālajām un mehāniskajām īpašībām”, kas publicēts IV Starptautiskās vides, rūpniecības un lietišķās mikrobioloģijas konferences BioMicroWorld-2011 ziņojumā. Jaunākie pētījumu dati ir apkopoti kopsavilkumā „Uz PHB bāzētu polimēru savienojumu antimikrobiālā aktivitāte” un iesniegti afišu sesijai 2012.gada aprīlī Itālijā paredzētajai Starptautiskajai vides mikrobioloģijas un biotehnoloģiju konferencei (EMB2012).

 

Pētījumi notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei. Projekts ilgs līdz 2012.gada 30.novembrim. Tā kopējās izmaksas ir 720 000 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 85% un valsts budžeta finansējums – 15%.