Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

- 17.05.2010 - - 23.08.2010 - - 26.10.2010 - - 09.11.2010 - - 06.04.2011 - -09.09.2011- 09.2011 02.2012 04.2012 08.2012 11.2012 

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts izstrādā jaunas fluorescentas metodes mikroorganismu izpētei

 

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts (LUMBI) sadarbība ar Daugavpils Universitātē (DU) turpina strādāt jauna fizikas, ķīmijas un bioloģijas zinātnieku grupa ESF līdzfinansētā projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” ietvaros, kura mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei.

DU pētnieki ir ieguvuši virkni jaunu luminiscējošu savienojumu, kuri ir spējīgi mijiedarboties ar  dažām mikroorganismos sintezētām vielām.  Fluorescento metožu izstrādāšana un izmantošana mikroorganismu fizioloģijas pētījumos dos iespēju ātri iegūt informāciju par šūnu stāvokli un kontrolēt biotehnoloģisko procesu gaitu. Kā modeļu sistēmas projekta ietvaros tiek izmantoti mikroorganismi, kuriem ir liela nozīme daudzās biotehnoloģijas nozarēs, tādi, kā maizes raugs Saccharomyces cerevisiae (pārtikas rūpniecība)  un vērtīgo biopolimēru producenti -  baktērijas Azotobacter chroococcum un Pseudomonas putida.

Lai novērtēt, kuri no Daugavpils Universitātē sintezētajiem fluoroforiem ir piemērotāki mikroorganismu šūnu un to produktu pētījumiem, tika noteikta šo savienojumu fluorescences intensitāte sistēmā fluorofors/mikroorganisms. Šobrīd mūsu pētījumi veltīti atlasīto fluoroforu toksicitātes novērtēšanai, nosakot pētāmo mikroorganismu augšanu no fluorofora koncentrācijas. Turpinot uzsāktos darbus tiks pētīta mikroorganismu šūnu caurlaidība attiecībā pret atlasītiem fluoroforiem, kā arī šo savienojumu piemērotība iekš šūnu savienojumu noteikšanai. Speciāla uzmanība tiks pievērsta fluorescento metožu izstrādāšanai biopolimēra polihidroksibutirāta (PHB) analīzei. PHB ir mikroorganismu iekš šūnu oglekļa rezerves savienojums un tam ir arī praktiskā nozīme, jo pēc dažām savām īpašībām PHB ir līdzīgs polietilēnam un polipropilēnam, bet atšķirībā no ķīmiski sintezētiem termoplastiem ir  spējīgs sadalīties dabiskos apstākļos.  

Projekts tiek realizēts DU un LUMBI sadarbībā. Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 1.decembris – 2012.gada 30.novembris. Tā kopējās izmaksas - 720 000 latu, tai skaitā: ESF finansējums – 85% un valsts budžeta finansējums – 15%. Projekta vienošanās numurs 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152.