Ieguldījums tavā nākotnē!

ESF projektsStarpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai" vienošanās Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152

 

   ESF projectFormation of interdisciplinary scientific research group for working out and implementing new fluorescent materials and methods"