Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

- 17.05.2010 - - 23.08.2010 - - 26.10.2010 - - 09.11.2010 - - 06.04.2011 - -09.09.2011- 09.2011 02.2012 04.2012 08.2012 11.2012 

Novembris 2012  

Daugavpils Universitātē izstrādāti jauni fluorescenti materiāli un metodes

 

Daugavpils Universitātē fizikas, ķīmijas un bioloģijas zinātnieku grupa ir īstenojusi pētījumus fluorescences jomā, radot zināšanas, ko nav iespējams iegūt vienas zinātnes nozares ietvaros.

Pētījumu rezultātā izstrādātas vairāk kā piecdesmit jaunas fluorescentas krāsvielas ar uzlabotām īpašībām – intensīvāku fluorescenci, augstu stabilitāti un jutīgumu. No šīm vielām atlasītas perspektīvākās, un kā vienu no jauniegūto krāsvielu potenciālajām pielietošanas nozarēm var minēt ekoloģisko monitoringu.

Tāpat ir izstrādāti jauni fluorescenti kompozītmateriāli, kas pielietojami optisko elementu un hologrammu izveidē, kā arī patentēts polimērmateriāls ar regulējamu luminiscenci izmantošanai displeju, gaismas avotu, sensoru, diožu lāzeru ražošanā un citās jomās, kurās nepieciešams nodrošināt luminiscenci, pārveidojot elektrisku enerģiju gaismā.

Pētījuma ietvaros ir pierādīta jauniegūto krāsvielu izmantošana dažādu dzīvo šūnu un to sastāvdaļu īpašību izpētē. Sadarbībā ar Ukrainas biofiziķiem iegūti rezultāti, kas veicinās medicīnas, biotehnoloģijas un bioloģijas turpmāko attīstību. Jaunās fluorescentās krāsvielas ļoti izteiksmīgi krāso augu, mikroorganismu, dzīvnieku šūnas, tādēļ tās ir pielietojamas mikroskopijā.

Liela uzmanība veltīta fluorescencei medicīnā – pacientu ar ādas un kuņģa-zarnu trakta audzējiem apsekošanā, kā arī organisma imunitātes izvērtēšanā dažādu patoloģiju (slimību) gadījumos, respektīvi, izstrādātas jaunas fluorescentās metodes asins plazmas albumīna strukturālo un funkcionālo īpašību noteikšanai un olbaltumvielu amiloīdo fibrilu testēšanai, kā arī sagatavoti patenta pieteikumi, jo šīs metodes ir pielietojamas medicīniskos izmeklējumos, lai noteiktu albumīna saistīšanās spēju asinīs, kas ir svarīgs fizioloģiskais radītājs, vai arī lai agrīnā stadijā konstatētu Alcheimera, Parkinsona, Hantingtona slimības, poraino encefalopātiju u.c.

Zinātnieku grupa strādā projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” ietvaros, kuru realizē Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu. Projekta īstenošana tika uzsākta 2009.gada 1.decembrī un noslēgsies šī gada 30.novembrī. Tā kopējās izmaksas - 720 000 latu, tai skaitā: Eiropas Sociālā fonda finansējums 85% un valsts budžeta finansējums 15%.