Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

- 17.05.2010 - - 23.08.2010 - - 26.10.2010 - - 09.11.2010 - - 06.04.2011 - -09.09.2011- 09.2011 02.2012 04.2012 08.2012 11.2012 

Augusts 2012

  

Izstrādāta jauna luminiscējoša polimērmateriāla iegūšanas metode

 

Daugavpils Universitātē ir izstrādāta un iesniegta patentēšanai jauna luminiscējoša polimērmateriāla iegūšanas metode. Šīs metode ļauj iegūt elektrovadošu kopolimēru ar intensīvu luminiscenci sarkanajā spektra pusē, ko var uzskatīt par priekšrocību, jo tas dod iespēju ar izmantotās izejvielas daudzumu regulēt polimērmateriāla optiskās īpašības atkarībā no pielietošanas vajadzībām.

Minētā metode pielietojama materiālzinātnes un spektroskopijas nozarē un var tikt izmantota jaunu luminiscējošo materiālu izstrādei, izmantojot jaunizstrādātu luminiscentu polimēru uz polivinilkarbazola bāzes, kura klātbūtne nodrošina elektrovadītspēju.

Izstrādātais kopolimērs var tikt pielietots jaunu elastīgu spīdošu materiālu izstrādei, kuru var izmantot elektrofotografijā, displeju, gaismas avotu, sensoru, diožu lāzeru ražošanā un citās jomās, kur nepieciešams nodrošināt intensīvu oranžas vai sarkanas krāsas luminiscenci, pārveidojot elektrisku enerģiju gaismā. Piemēram, izmantojot dažādu  elektroluminiscējošu ierīču (OLED diodes, monitori u.c.)  konstruēšanai, jo tagad pasaulē  notiek intensīva OLED saturošu gaismas avotu, displeju un citu ierīču ražošanas attīstība  sakarā  ar arvien pieaugušu   pieprasījumu pēc šādām tehnoloģijām pateicoties to lielajām priekšrocībām - ekonomiskums, elastīgums, augsta intensitāte un krāsu spilgtums.

Zinātnieku grupa strādā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” ietvaros, kura mērķis ir veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei.

Projektu realizē Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu. Projekta īstenošana norisināsies līdz 2012.gada 30.novembrim. Tā kopējās izmaksas - 720 000 latu, tai skaitā: ESF finansējums 85% un valsts budžeta finansējums 15%.

Projekta vienošanās numurs 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152.