Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

24.03.10 programma Prezentācijas Foto

24. martā plkst. 13.00

Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 214.auditorijā

notiks seminārs

ESF projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai"

(vienošanās Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152)

Semināra programma  

13.00-13.10

  Projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” dalībnieku iepazīšanās ar ārzemju zinātnieci, V.N. Karazina Harkovas Valsts Universitātes profesori Dr. phys. Galinu Gorbenko (vada projekta zinātniskā vadītāja Dr. chem. J.Kirilova). 

 

13.10-13.40

 Dr. phys. Galinas Gorbenko prezentācija par zinātniskiem virzieniem, īstenotiem V.N. Karazina Harkovas Valsts Universitātes Bioloģiskās un medicīniskās fizikas fakultātē un plānotiem pētījumiem realizēta projekta ietvaros. 

13.40.-14.00.

Projekta 5. aktivitātes „Iegūto savienojumu spektrālo parametru noteikšana saistībā ar biomolekulām” vadītājas I. Kalniņas prezentācija par esošo sadarbību un tās rezultātiem ar Ukrainas kolēģiem. 

14.00-14.20

Projekta 8. aktivitātes „Kvantu ķīmiskā un matemātiskā modelēšana” pētnieka  V.Savenkova prezentācija par projekta datu bāzes izveides pašreizējo situāciju. 

14.20-15.20

 

Semināra  dalībnieku diskusija par pirmajiem sasniegtajiem rezultātiem un tālāk plānotiem pētījumiem..