Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

26.01.10 programma Prezentācijas Foto

26. janvārī plkst. 12.00

Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 214.auditorijā

notiks seminārs

ESF projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai"

vienošanās Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152

Semināra programma 

12.00-12.20

Projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” galvenie mērķi un uzdevumi. Projekta struktūra un īstenotās aktivitātes, plānotie pētījumi un rezultāti (projekta zinātniskā vadītāja J.Kirilova).

12.20-12.40

Projekta 2. aktivitātes „Jaunu fluorescējošu benzantrona atvasinājumu sintēze” un 3. aktivitātes „Sintezēto savienojumu spektrālu īpašību izpēte” apskats: pētījumu plāni, dalībnieki, plānotie rezultāti un pasākumi (projekta zinātniskā vadītāja J. Kirilova).

12.40-12.55

Projekta 4. aktivitātes „Kompozītu materiālu konstruē­šana un izpēte” aplūkojums (4.aktivitātes vadītājs A. Bulanovs).

12,55-13.10

Projekta 5. aktivitātes „Iegūto savienojumu spektrālo parametru noteikšana saistībā ar biomolekulām” aktivitātes aplūkojums (5. aktivitātes vadītāja I. Kalniņa).

13.10-13.25

Projekta 6. aktivitātes „Augu šūnu funkcionāla stāvokļa pētīšana” aplūkojums (6. aktivitātes vadītāja N. Škute).

13.25-13.45

Projekta 7. aktivitātes „Eikariotisko un prokariotisko mikroorganismu šūnu pretstresa noturības sistēmas pētīšana” un 8. aktivitātes „Kvantu ķīmiskā un matemātiskā modelēšana” apskats: pētījumu plāni, dalībnieki, plānotie rezultāti un pasākumi (Latvijas Universitātes sadarbības grupas vadītāja   S. Gonta).