Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

23.03.11 Programma Prezentācijas Foto

23. martā plkst. 13.00.

Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 214.auditorijā

notiks seminārs

ESF projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai"

(vienošanās Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152) ietvaros

Semināra programma

 

13.00.-13.10.

Projekta zinātniskās vadītājas Dr.chem. Jeļenas Kirilovas ziņojums par projekta norisi un starprezultātiem.
13.10.-13.30.

 

 Projekta 4.aktivitātes „Kompozītu materiālu konstruēšana un izpēte” Andreja Bulanova un Irēnas Mihailovas prezentācija „Iegūto materiālu izpēte ar rentgen­difraktometra un elektronu mikroskopa palīdzību”.
13.30.-14.00.

 

Projekta 6.aktivitātes „Augu šūnu funkcionāla stāvokļa pētīšana” izpildītāju Dr.biol. Maijas Selgas un Agritas Ozoliņas prezentācija par tēmu „Jaunu fluorescentu krāsvielu ietekme uz augu šūnām”.
14.00.-14.20.

Projekta 8.aktivitātes „Kvantu ķīmiskā un matemātiskā modelēšana” asistenta Iļjas Gotļiboviča ziņojums „Datu bāzes izveide un pilnveidošana”.
14.20.-15.30. Semināra dalībnieku diskusija par sasniegtajiem rezultātiem un tālāk plānotiem pētījumiem projekta ietvaros.