Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

04.10.11 Programma Prezentācijas Foto

4. oktobrī plkst. 13.00

Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 214.auditorijā

notiks seminārs

ESF projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai"

(vienošanās Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152) ietvaros

Semināra programma

 

13.00.-13.40.

Projekta zinātniskās vadītājas Dr.chem. Jeļenas Kirilovas ziņojums par nozīmīgākā pasaules pasākuma par fluorescenci Methods and Applications of Fluorescence MAF12 norisi, tajā prezentētajiem pētījumiem un aktuālākajiem uzdevumiem fluorescences pētnieku tālākā darbībā.

 
13.40.-14.20.

 

 Projekta 4.aktivitātes „Iegūto savienojumu spektrālo parametru noteikšana saistībā ar biomolekulām” pētnieces Dr.phys. Galinas Gorbenko prezentācija „Benzantrona sintezētu atvasinājumu saistīšana ar modeļu lipīdiem”.
14.20.-14.40.

 

Projekta 8.aktivitātes „Kvantu ķīmiskā un matemātiskā modelēšana” asistenta Iļjas Gotļiboviča ziņojums „Informācija par datu bāzē iekļautiem jauniem materiāliem.”.

 
14.40.-16.00.

Semināra dalībnieku diskusija par sasniegtajiem rezultātiem un tālāk plānotiem pētījumiem projekta ietvaros.