Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

02.12.10 programma Foto

2.decembrī plkst. 11.30

Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 214.auditorijā

seminārs ESF projekta

Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai" ietvaros 

( Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152)

Semināra programma

11.30-13.30

DU Angļu filoloģijas katedras lektores Natalja Minovas lekcija-konsultācija par zinātnisko publikāciju un ziņojumu sagatavošanu angļu valodā ESF projekta "Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai" īstenošanas ietvaros

13.30-13.50

Projekta 7.aktivitātes „Eikariotisko un prokariotisko mikroorganismu šūnu pretstresa noturības sistēmas pētīšana” asistenta Raimonda Linde prezentācija „Alkilrezorcinolu izdalīšana un noteikšana baktērijās Azotobacter chroococcum. Optimālie apstākli fluorescences noteikšanai”

13.50-14.10

 Projekta 5.aktivitātes „Iegūto savienojumu spektrālo parametru noteikšana saistībā ar biomolekulām” vadītājas Dr. med. Intas Kalniņas ziņojums par starptautiskas zinātniskas konferences European Biomarkers Summit norisi un rezultātiem

14.10-15.30

Semināra dalībnieku diskusija par projekta īstenošanas 1.gada sasniegtajiem rezultātiem un tālāk plānotiem pētījumiem.