Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Dokumenti
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Foto
Kontakti
Tas ir  interesanti
1.Aktivitāte 2.Aktivitāte 3.Aktivitāte 4.Aktivitāte 5.Aktivitāte 6.Aktivitāte 7.Aktivitāte 8.Aktivitāte

 
 Pētījuma aktivitāte Nr.4. Kompozītu materiālu konstruēšana un izpēte

Pētījuma vadītājs               Andrejs Bulanovs,  Dr. phys.,  Daugavpils Universitāte

Pētījuma aktivitātes mērķi

  1. Iegūt jaunus kompozītu materiālus no sintezētiem fluoroforiem, neorganiskiem pusvadītājiem un polimēriem.
  2. Izpētīt iegūto materiālu optiskās īpašības.

 Pētījuma aktivitātes uzdevumu un veicamo darbu izklāsts

Pētījumu aktivitātes uzdevumi:

 1.  Veikt zinātniskās literatūras analīzi.

 2.  Veikt perspektīvu optisko materiālu atlasi.

 3.  Sagatavot patenta pieteikumu.

 Aktivitātes īstenošanas sākumā un arī visos tālākos posmos tiks veikta jaunāko zinātnisko darbu un pieteikto patentu analīze par atbilstošiem pētījumiem un jaunumiem, lai izvēlētos vispiemērotākās metodes mērķu sasniegšanai.

Darba gaitā tiks konstruēti un pētīti jauni kompozītmateriāli no gaismas jūtīgiem halkogenīdu savienojumiem (As-S, As-S-Se, As-Se), organiskām pildvielām (polivinilpirolidoni, poli­akrilāti un citi polimēri)) un sintezētām aktivitātes Nr.2.  īstenošanas ietvaros fluorescentām benzantrona krāsvielām. Kā zināms, halkogenīdu plānām kārtiņām piemīt augsts laušanas koeficients, augsta caurspīdība infrasarkanajā apgabalā, vienkārša tehnoloģija un tās izmanto dažādās ierīcēs, piemēram, planārajos viļņvados, difrakcijas elementos un kā vides hologrāfiskajam ierakstam. Projektā iegūtie kompozītmateriāli, vienā vidē apvienojot gan halkogenīdu vērtīgās optiskās īpašības, gan organisko fluoroforu intensīvo un pret ārējiem faktoriem jutīgo luminiscenci, ir perspektīvi kā optiskās reģistrējošās un transformējošās vides, parametriskie optiskie pastiprinātāji un planārie optiskie elementi integrālajā optikā.

Projektā ir paredzēts izpētīt iegūto kompozītmateriālu lineārās un nelineārās optiskās īpašības, izstrādāt plāno kārtiņu un nanostrukturēto materiālu iegūšanas tehnoloģiju uz šo kompozītmateriālu bāzes, kā arī izpētīt šādu nanomateriālu struktūru un izvērtēt to praktiskās pielietošanas iespējas. Izstrādāt patenta pieteikumu visperspektīvākajiem materiāliem, kuri varēs kļūt par pamatu gaismas, jonu, pH, pK u.tml. jutīgiem sensoriem.